Piotrowska-Grot, M. (1). „Zwięźle spleciony warkocz kontrapunktu”. Poezja Stanisława Barańczaka a doświadczanie granicy „. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (36), 149-165. https://doi.org/10.14746/pspsl.2019.36.10