Muca, K. . (2019). Zerwania i ślady. O kryzysie krytyki literackiej raz jeszcze (z krakowską szkołą krytyki literackiej w tle). Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (36), 309–326. https://doi.org/10.14746/pspsl.2019.36.18