Lisak-Gębala, D. (2019). „Uparte trwanie baroku” w recepcji wierszy Stanisława Barańczaka. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (36), 59–76. https://doi.org/10.14746/pspsl.2019.36.5