Poprawa, A. . (2019). Ja wiem, że to przedmowa. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (36), 77–93. https://doi.org/10.14746/pspsl.2019.36.6