Skrzypecki, M. . (2019). Spark and Sparkle – „Iskra i gra”. O tłumaczeniu poezji absurdalnej na przykładzie wiersza Ogdena Nasha. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (36), 213–226. https://doi.org/10.14746/pspsl.2019.36.13