Michałowski, P. (2012). Tomografia wiersza. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (19), 199-210. https://doi.org/10.14746/pspsl.2012.19.14