Próchniak, P. (2012). Czasami jestem (czytając wiersz McDonald’s). Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (19), 211–220. https://doi.org/10.14746/pspsl.2012.19.15