Jaworski, M. (2012). Kłopotliwe spotkanie (Ziemia Adama Wiedemanna). Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (19), 233–240. https://doi.org/10.14746/pspsl.2012.19.17