Czabanowska-Wróbel, A. (2012). Ogień życia. Wiersz Adama Zagajewskiego O mojej matce. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (19), 241–253. https://doi.org/10.14746/pspsl.2012.19.18