Leclerc, Y. (2012). „Autor to właśnie ja”: Gve Flaubert, czyli pisarz-rękopis. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (19), 257–269. https://doi.org/10.14746/pspsl.2012.19.19