Wydra, W. (2012). Pieśni nabożne… z krakowskiej oficyny Antoniego Wosińskiego (1627). Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (19), 329–345. https://doi.org/10.14746/pspsl.2012.19.24