Teklik, J. (2010). Balansując na krawędzi słowa: specyfika kobiecych świadectw obozowych (Delbo, Millu, Szmaglewska, Żywulska). Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (17), 249–262. https://doi.org/10.14746/pspsl:2010.17.15