Urban-Godziek, G. (2011). Elegia na progu. Antyczne dziedzictwo motywu paraklausithyron w twórczości elegijnej renesansu (usque ad Ioannem Cochanovium). Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (18), 45–82. https://doi.org/10.14746/pspsl:2011.18.4