Czyżak, A. (2011). Matki odchodzą — wariacje 2009. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (18), 163–174. https://doi.org/10.14746/pspsl:2011.18.9