Koschany, R. (2011). Elegia jako gatunek filmowy. Adaptacja — inspiracja — sugestia. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (18), 175–188. https://doi.org/10.14746/pspsl:2011.18.10