Artwińska, A. (2011). Romantyczne tropy późnej nowoczesności. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (18), 225–236. https://doi.org/10.14746/pspsl:2011.18.13