Lijewska, E. (2011). Norwid i Kierkegaard – czy spotkanie było możliwe?. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (18), 271–282. https://doi.org/10.14746/pspsl:2011.18.16