Raubo, A. (2011). Z dziejów synkretyzmu filozoficznego w epoce renesansu – Jana Grotowskiego. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (18), 285–316. https://doi.org/10.14746/pspsl:2011.18.17