Sośnicki, D. (2011). Strata, tęsknota, ciekawość. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (18), 213–221. https://doi.org/10.14746/pspsl:2011.18.12