Magnone, L. (2013). Spotkanie w pół drogi. O Marii Konopnickiej i Zofii Nałkowskiej (z Katherine Mansfield w tle). Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (21), 69–98. https://doi.org/10.14746/pspsl:2013.21.5