Krupiński, P. (2013). Świat metafor owadzich w Dziennikach czasu wojny Zofii Nałkowskiej. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (21), 123–146. https://doi.org/10.14746/pspsl:2013.21.7