Ziewiec, K. (2013). Susan Sontag — zapomniana matka?. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (21), 199–213. https://doi.org/10.14746/pspsl:2013.21.12