Tokarska-Bakir, J. . (2020). Hannah Arendt i badanie antysemityzmu. Antysemityzm jako totemizm. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (37), 11–40. https://doi.org/10.14746/pspsl.2020.37.2