Ratajczak, W. . (2020). Korzenie i źródło. Hannah Arendt i Roger Scruton o genezie totalitaryzmu (w Conradowskim kontekście). Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (37), 105–118. https://doi.org/10.14746/pspsl.2020.37.7