Bruni, R., & Ślarzyńska, M. (2020). Gustaw Herling e Elémire Zolla: tracce di un’amicizia. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (39), 13–38. https://doi.org/10.14746/pspsl.2020.39.2