Lisowska, K. . (2020). Sztuka radości i praktyka anarchii. O powieści Goliardy Sapienzy i kilku polskich utworach. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (38), 125–156. https://doi.org/10.14746/pspsl.2020.38.6