Pietrych, K. . (2020). Włoskie inicjacje Aleksandra Wata. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (38), 157–179. https://doi.org/10.14746/pspsl.2020.38.7