Wanicka, M. . (2020). Czytać między przekładami. Rzecz Czarnoleska Juliana Tuwima w języku włoskim. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (38), 251–268. https://doi.org/10.14746/pspsl.2020.38.11