Śniedziewska, M. . (2020). Najkrótszy przewodnik po moim ojcu. Z Martą Herling rozmawia Magdalena Śniedziewska. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (38), 269–283. https://doi.org/10.14746/pspsl.2020.38.12