Śniedziewska, M., & De Carlo, A. F. (2020). Introduzione. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (39), 7-9. https://doi.org/10.14746/pspsl.2020.39.1