Bagłajewski, A. . (2021). Romantyzm polityczny Jarosława Jakubowskiego albo przepisywanie Dziadów (na prawicy). Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (40), 297–323. https://doi.org/10.14746/pspsl.2021.40.15