Lan, W. (2021). Literackie przekłady i formy prezentacji twórczości Olgi Tokarczuk w Chinach. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (40), 153–179. https://doi.org/10.14746/pspsl.2021.40.6