Dabert, D. . (2021). Alternatywy wobec jednowymiarowości. Fenomen polskiej kultury niezależnej w PRL. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (40), 357–384. https://doi.org/10.14746/pspsl.2021.40.17