Zhenhui, Z. . (2021). Literatura polska w Chinach i wymiana kulturalna między Polską a Chinami. Zapiski tłumacza. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (40), 221–227. https://doi.org/10.14746/pspsl.2021.40.9