Sobieraj, T. (2021). O dynamice i opozycjach XIX-wiecznej kultury: Recenzja książki Sabiny Brzozowskiej [2018] pt. W zwierciadle idei. Literatura Młodej Polski – konteksty. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (40), 279–292. https://doi.org/10.14746/pspsl.2021.40.14