Kuczyńska-Koschany, K. (2023). Wstęp. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (43), 7–9. https://doi.org/10.14746/pspsl.2022.43.1