Kącka, E. (2023). Światopogląd jako styl. „Klucze Piotrowe” Rogera Peyrefitte’a w przekładzie Hanny Szumańskiej-Grossowej jako ogniwo tradycji. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (43), 13–26. https://doi.org/10.14746/pspsl.2022.43.2