Maleszyńska, J. (2023). Arcydzieła francuskiej mediewistyki. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (43), 43–56. https://doi.org/10.14746/pspsl.2022.43.4