Mitzner, P. (2023). Czego nie wiemy o Hannie Szumańskiej-Wertheimowej? Wydawnictwo (in spe) „Wisła” 1943–1944. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (43), 57–62. https://doi.org/10.14746/pspsl.2022.43.5