Tokarska-Bakir, J. (2023). Podróże z Hanną Szumańską-Grossową. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (43), 67–77. https://doi.org/10.14746/pspsl.2022.43.7