Nowak, M. (2023). Angielskie strofy i polska lutnia. O przekładach „Melodii hebrajskich” George’a Gordona Byrona pióra Antoniego Edwarda Odyńca. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (43), 81–110. https://doi.org/10.14746/pspsl.2022.43.8