Górecki, P. (2023). „Tylko zdechlaki nie lubią żuru”. Studium męskiej przemocy w „Gnoju” Wojciecha Kuczoka. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (43), 111–130. https://doi.org/10.14746/pspsl.2022.43.9