Bourkane, M. (2023). Reymont na Balu Prasy. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (43), 133–138. https://doi.org/10.14746/pspsl.2022.43.10