Król, M. (2023). „Dzienniki mojego życia” Gustawa Zielińskiego – refleksje edytora. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (43), 139–155. https://doi.org/10.14746/pspsl.2022.43.11