Fiołek, K. (2016). Diagnoza obcości. Brzozowskiego krytyka Sienkiewicza jako spór o polską tożsamość. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (26), 73–87. https://doi.org/10.14746/pspsl.2015.26.3