Marzec, L. (2016). Nieufny i oburzeni. Polemiki wokół Szeptem Kazimiery Iłłakowiczówny. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (26), 109–130. https://doi.org/10.14746/pspsl.2015.26.5