Renzi, L. (2016). Od sztuki do życia i z powrotem. Wizyta Prousta w Jeu de Paume. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (26), 279–295. https://doi.org/10.14746/pspsl.2015.26.15