Utkowska, B. (2016). Anna versus Xenia. Pułapki biograficznej lektury Zamieci Stefana Żeromskiego. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (27), 21-36. https://doi.org/10.14746/pspsl.2016.27.1