Obsulewicz, B. K. (2016). O Wildze Stefana Żeromskiego. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (27), 117–137. https://doi.org/10.14746/pspsl.2016.27.6