Flis-Czerniak, E. (2016). Między Wallenrodem a Irydionem. Rzecz o Rozdzióbią nas kruki, wrony… Stefana Żeromskiego. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (27), 139–164. https://doi.org/10.14746/pspsl.2016.27.7